Objednávka:
Doživotná licencia

499€

Jednorázová platba + aktivácia

Online objednávkový systém
Neobmedzený počet objednávok
Bez provízií
Pri platbe bude započítaný jednorázový poplatok za aktiváciu 159€. Celková platba bude vo výške 658€. Ceny sú vrátane DPH.

Zabezpečená online platba formou PayPal Subscriptions

Funkcie v cene

a mnohé iné...